โปรเน็ต AIS

โปรเน็ต AIS

โปรเน็ต AIS เน็ตไม่ลดสปีด

[ โปรเน็ตไม่ลดสปีด AIS กลับมาสมัครได้ทุกซิมแล้ววันนี้]

4 Mbps ไม่ลดสปีด 24 ชม. 32 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 24 ชม.

หรือกด *777*620*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  24 ชั่วโมง 32 บาท (รวม vat = 34.24 บาท)

6 Mbps ไม่ลดสปีด 24 ชม. 45 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 24 ชม.

หรือกด *777*7209*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  24 ชั่วโมง 45 บาท (รวม vat = 48.15 บาท)

1 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน 120 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 1 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 7 วัน

หรือกด *777*7098*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  7 วัน 120 บาท (รวม vat = 128.4 บาท)

4 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน 220 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 7 วัน

หรือกด *777*7154*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  7 วัน 220 บาท (รวม vat = 235.4 บาท)

6 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน 270 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 6 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 7 วัน

หรือกด *777*7210*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  7 วัน 270 บาท (รวม vat = 288.9 บาท)

1 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน 350 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 1 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 30 วัน

หรือกด *777*7153*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  30 วัน 350 บาท (รวม vat = 374.5 บาท)

4 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน 650 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 30 วัน

หรือกด *777*7159*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  30 วัน 650 บาท (รวม vat = 695.5 บาท)

6 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน 850 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 6 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีด นาน 30 วัน

หรือกด *777*7211*221533# โทรออก อายุการใช้งาน  30 วัน 850 บาท (รวม vat = 909.5 บาท)

โปรเน็ตไม่ลดสปีด AIS แบบ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

1 Mbps ไม่ลดสปีด 3 เดือน 800 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่จำกัด  ไม่ลดสปีด นาน 3 เดือน หรือใช้ได้นาน 90 วัน

หรือกด *777*7379*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 เดือน 800 บาท (ราคานี้รวมภาษีแล้ว)

4 Mbps ไม่ลดสปีด 3 เดือน 1,285 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 4 Mbps ได้ไม่จำกัด  ไม่ลดสปีด นาน 3 เดือน หรือใช้ได้นาน 90 วัน

หรือกด *777*7398*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 เดือน 1,285 บาท (ราคานี้รวมภาษีแล้ว)

10 Mbps ไม่ลดสปีด 3 เดือน 1,925 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 10 Mbps ได้ไม่จำกัด  ไม่ลดสปีด นาน 3 เดือน หรือใช้ได้นาน 90 วัน

หรือกด *777*7399*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 เดือน 1,925 บาท (ราคานี้รวมภาษีแล้ว)

1 Mbps ไม่ลดสปีด 6 เดือน 1,200 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด นาน 6 เดือน หรือใช้ได้นาน 180 วัน

หรือกด *777*7328*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 6 เดือน 1,200 บาท (ราคานี้รวมภาษีแล้ว)

1 Mbps ไม่ลดสปีด 12 เดือน 1,800 บาท

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด นาน 12 เดือน หรือใช้ได้นาน 360 วัน

หรือกด *777*7329*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 12 เดือน 1,800 บาท (ราคานี้รวมภาษีแล้ว)

โปรเน็ต AIS แบบความเร็วเน็ตแรงเต็มสปีด 3G

โปรเน็ต AIS แบบเล่นเน็ตได้ความเร็ว Max Speed เน็ตแรงเต็มสปีด แบบใช้ได้นาน 1 วัน 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน เน็ตเต็มสปีดตามค่ามาตรฐานอินเตอร์เน็ต 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps

โปรเน็ตเต็มสปีด 45 บาท 2 GB 1 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 2 GB ใช้ได้นาน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร

หรือกด *777*7032*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง 45 บาท (รวม vat = 48.15 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 49 บาท 3 GB 1 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 3 GB ใช้ได้นาน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร

หรือกด *777*7028*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง 49 บาท (รวม vat = 52.43 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 69 บาท 4 GB 1 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 4 GB ใช้ได้นาน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร

หรือกด *777*7033*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง 69 บาท (รวม vat = 73.83 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 59 บาท 1 GB 3 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 1 GB ใช้ได้นาน 3 วัน

หรือกด *777*402*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 วัน 59 บาท (รวม vat = 63.13 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 79 บาท 3 GB 3 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 3 GB ใช้ได้นาน 3 วัน

หรือกด *777*7038*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 วัน 79 บาท (รวม vat = 84.53 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 99 บาท 4 GB 3 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 4 GB ใช้ได้นาน 3 วัน

หรือกด *777*7039*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 3 วัน 99 บาท (รวม vat = 105.93 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 99 บาท 2 GB 5 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 2 GB ใช้ได้นาน 5 วัน

หรือกด *777*7029*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 5 วัน 99 บาท (รวม vat = 105.93 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 99 บาท 1 GB 7 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 1 GB ใช้ได้นาน 7 วัน

หรือกด *777*746*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 7 วัน 99 บาท (รวม vat = 105.93 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 119 บาท 3 GB 7 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 3 GB ใช้ได้นาน 7 วัน

หรือกด *777*7048*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 7 วัน 119 บาท (รวม vat = 127.33 บาท)

โปรเน็ตเต็มสปีด 159 บาท 5 GB 7 วัน

ใช้เน็ต AIS ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 5 GB ใช้ได้นาน 7 วัน

หรือกด *777*7050*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 7 วัน 159 บาท (รวม vat = 170.13 บาท)

โปรเสริมค่าโทร

แพ็กเกจเสริม เหมา เหมา ค่าโทร แบบสามารถโทรได้ทุกเครือข่าย

เสริมค่าโทร 15 นาที 9 บาท

ใช้โทรได้ทุกเครือข่าย 15 นาที (พิเศษรับเพิ่มเป็น 18 นาที) ใช้ได้นาน 1 วัน

หรือกด *777*8*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 1 วัน 9 บาท (รวม vat แล้ว)

เสริมค่าโทร 100 นาที 50 บาท

ใช้โทรได้ทุกเครือข่าย 100 นาที ใช้ได้นาน 10 วัน

หรือกด *777*200*221533# โทรออก อายุการใช้งาน 10 วัน 50 บาท (รวม vat แล้ว)

เงื่อนไข : การสมัครโปรเน็ต AIS

  • กรุณาเติมเงินให้พอในราคารวมภาษีก่อนกดสมัคร นะครับ
  • ต้องการเช็คยอดเงินคงเหลือ และวันใช้งาน กด *121#
  • ต้องการเช็คยอด Internet คงเหลือ กด *121*32#

เอไอเอส วันทูคอล แบบเติมเงิน

ข้อมูลโปรเน็ต AIS ที่ทางเว็บ Okpronet นำเสนอคือข้อมูลโปรเน็ตที่เป็นปัจจุบันล่าสุด ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท AIS เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และจะทำการอับเดตข้อมูลใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ดีที่สุด เว็บไซต์ของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสมัครโปรเน็ต AIS 12Call แบบสะดวก ง่ายๆ สามารถเลือกได้เองตามใจชอบเลย

วิธีสมัครโปรเน็ต AIS

  • เลือกโปรเน็ตที่ใช่
  • เติมเงินให้พอก่อน
  • กดรหัสแล้วโทรออก
  • รอข้อความยืนยัน
  • เริ่มใช้งานได้ทันที