Posted on Leave a comment

ใหม่!โปรทรู เน็ต Unlimited 1/4Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย สาหรับลูกค้าแบบเติมเงิน

Promotion-net-true
แพ็กเกจเน็ตทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน Net Unlimited เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย และ 4Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย 3 วัน 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เน็ตไม่อั้น 1 Mbps +โทรฟรี 3 วัน 60 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 3 วัน
หรือกด *900*3765*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 3 วัน 60 บาท (รวม vat = 64.2 บาท

เน็ตไม่อั้น 4 Mbps +โทรฟรี 3 วัน 100 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 4 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 3 วัน
หรือกด *900*3766*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 3 วัน 100 บาท (รวม vat = 107 บาท

เน็ตไม่อั้น 1 Mbps +โทรฟรี 7 วัน 129 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 7 วัน

หรือกด *900*3767*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 7 วัน 129 บาท (รวม vat = 138.03 บาท

เน็ตไม่อั้น 4 Mbps +โทรฟรี 7 วัน 229 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 4 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 7 วัน

หรือกด *900*3768*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 7 วัน 229 บาท (รวม vat = 245.03 บาท

เน็ตไม่อั้น 1 Mbps +โทรฟรี 15 วัน 250 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 15 วัน

หรือกด *900*3769*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 15 วัน 250 บาท (รวม vat = 267.5 บา

เน็ตไม่อั้น 4 Mbps +โทรฟรี 15 วัน 365 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 4 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 15 วัน

หรือกด *900*3770*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 15 วัน 365 บาท (รวม vat = 390.55 บาท

เน็ตไม่อั้น 1 Mbps +โทรฟรี 30 วัน 380 บาท

ใช้เน็ตทรู ที่ความเร็ว 1 Mbps ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น นาน 30 วัน

หรือกด *900*3771*17407156# โทรออก อายุการใช้งาน 30 วัน 380 บาท (รวม vat = 406.6 บาท

  • สำหรับสิทธิ์โทรฟรี ในเครือข่ายทรูมูฟเอช ได้ไม่จากัด 24 ชั่วโมง สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการเพิ่มตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตรานาทีละ 0.99 บาท คิดทุกครั้งที่โทร
  • การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : แพ็กเกจแบบรายครั้ง : แพ็กเกจแบบ 7 วัน, 15 วัน และ 30 วัน ระบบจะทาการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 หรือ 15 หรือ 30 นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ
  • การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : แพ็กเกจแบบรายครั้ง : แพ็กเกจแบบ 3 วัน ระบบจะทาการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ